TÜRK ULUSUNU  YÜCELTECEK VE GÜÇLENDİRECEK  ANA İLKE , KULLANDIĞIMIZ HER ŞEYİ ,  SÜREKLİ  BESLEYECEĞİMİZ  BİLİMİMİZLE , ÖZGÜN  ve ÇAĞDAŞ  TASARIMLARIMIZLA,  ARANACAK NİTELİKTE ALBENİSİYLE ve  BAĞIMSIZLIĞIMIZI  HİÇ KİMSEYE VE  ÜLKEYE KAPTIRMADAN   KENDİMİZİN ÜRETMESİDİR.            

  
Saat

Hakkımızda

Değerli konuklar ,

lütfen BİLİM UYGULA obasında gördüğünüz yanlış  ve eksikleri
KONUK BETİĞİNE yazınız ..
Yapacağınız her türlü öneri ve yorumun bu yapıya güç katacağına olan inancımı paylaşırım . 
TÜRK ÜRETİMİ :
TÜRK ULUSUNUN  ÜRETGEN VE YILMAZ  KİŞİLİKLERİYLE  YÜKSELECEK , YURDUMUZU  BAĞIMSIZ, EGEMEN VE BAŞI DİK YAPACAK..YERLİ ÜRETİM YERELİ YABANCI ÜRETİM YABANI KALKINDIRIR.Değerli teknik ve Teknik Öğretmen arkadaşlar, gönlü bilim , tasarım ve üretim için çarpan bilim adamları , akademisyen mühendis , tekniker ,teknisyen ve konusunda usta tüm üretgen bilim dostlarına bir süre önce sizlerle en başta MEB nın 10 yıl önce basımını durdurduğu kitapları , öncelikle Teknik Öğretmen arkadaşlarımdan başlayarak , Türk ulusunun tasarım ve üretim yapan tüm bireylerinin yararlanması için ,ilk adımı atarak gelişmeye dönük yapısıyla www.bilimuygula.com 'u açmış bulunuyorum..
Bu güzel gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan mutluyum..
Sanal obamızın adı : bilim uygula .. İçinin tüm yerleştirmesini kendim yapmaya çalıştım. Yapa ,yapa da epeyce öğrendim.. Bu da bir süreci gerektirdi , kendim öğrenmeliydim çünkü bu yapıyı canlı ve güncel tutmak zorundayım ki , daha çok işe yarasın..
Bu arada şunu gözlemledim,
Türkiye de TASARIM ve ÜRETİM amaçlı yayınlar da çok büyük bir düşüş görünüyor.. Var olan kitaplarda bir türlü devre dışı bırakılıyor.. Bulabileceğiniz pek çok kitap , HİZMET kesimine ilişkin,  teknik kitaplar ise Türkçe değil ve yeterli olduğu söylenemez.  Söz gelimi, her hangi bir makine , araç , taşıt tasarımı ve üretimi yapacaksanız bu konuda kaynak yok desem yeridir. Bu büyük boşluğu bu yapı kuşkusuz dolduramaz . Ancak boşluğun kendisini sürekli gösterir ve bazılarını sarsabilir...
Bunun dışında bilgiye ulaşmayı kolaylaştırır. İnanın ,,,bilgi sanıldığı gibi sanal ortamda yok. Var olan bilgi çok sığ ve yüzeysel.. Bir örnek , Buji porseleninin karışımı ve buji üretim bilgisini 4 aydır arıyorum, yok.. İşte bunun için zaten know how diye üretim bilgisini, lisans ı , patent i satıyorlar.. Bilgi , egemenlik ve kazanç olarak çok sert biçimde kullanılyor.. Türk ulusunun gerek duyduğu ilk konu bilgi ve bilim.. Hemen ardından Türk aydınının bunu yayması , duyurması , öğretmesi geliyor.. Dün akşam izledim. kuzey kutbunda araştırma yapan ülkeler bir üs kurmuşlar yaklaşık 10 kadar bayrak vardı... Ancak bizim bayrağımız dalgalanmıyordu.. Alman DIN kurumu , Elektrikli araba ile ilgili yeni ve köklü standartlar yazmış yayınlamış TSE ye baktım , haberi yok.. Niçin ? Üretmeyince o kültürde gelişemiyor ,ve geri kalıyoruz.. Özet olarak , Türk gemisinin yelkenlerini şişirmek ve Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak zorundayız... Bu bizim namus borcumuz... www.bilimuygula.com ve benzer karşılıksız bilgi yayan sanal obalara gerek var.
Türk ulusunun üzerinde ki bilgiyi örtme ve bilgiden uzaklaştırma çabasını kırarak tam tersini yapmak zorundayız .. Bu yerler bizim çocuğumuz, omuz vereceğinize , bilgi koyacağınıza inancım tamdır... Belki küçük bir dilekte bulunabilirim..Teknik Öğretmen Face kümesinde bu haber kısa bir süre başa tutturulabilirse bundan sevinç duyarım. Tüm meslektaşlarıma saygılar sunarım...
Ferit Baltacı ..25 12 2015


ÜRETMEDEN TÜKETMEK NE YAPAR ?

Şöyle yakın çevremizden başlayarak , gitmesek bile dünyanın öteki ucuna dek , yaratılıştan gelen verilere , kaynaklara , güzelliklere , güçlüklere ve sığlıklara baktığımız da , bazı ülkelerin yeraltı kaynaklarının çok zengin olmasına karşın , onu değerlendirebilecek eğitilmiş , yetişmiş bilgili insan gücü olmadığı için varsıllığın üzerinde yoksulluklarını en derin acıyla , itilmeyle, kakılmayla ve hiçte saygın olmayan konumlarıyla ayakta kalmaya çalıştıklarına , varlıklarını sürünerek de olsa sürdürmeye çalıştıklarına tanık olmaktayız.
Latin Amerika , Ortadoğu ve Afrika da bu tür ülkeleri sıklıkla görebiliriz..
Yaşadıkları yurt toprağının altında bulunan değerli madenleri , yeryağını , uçguyu , suyu vb,, kendi gücüyle işleyemedikleri , çıkaramadıkları için onu sömürmeye , onu işgal ve yok etmeye hazır yabancıyı , sanki bir kurtarıcı gibi yurduna girmelerini alkışlar konumlarıyla içler acısıdır.. Eğer bir ülkenin üzerinde esen yeli , Güneşin aydınlattığı ışını , akıp giden suyu , ormanı , madeni , toprağı ve on binlerce gizil kaynağı değerlendiremeyip , karşısına geçip çaresizce bakıyorsa , o topraklar , o toplumun yurdu olmaktan kısa sürede çıkar ve o toprakları değerlendire-bilenler , kendi ülkesinin çıkarları için önce o halkı köle gibi kullanır , hemen ardından o topraklara egemen olur ve yurt el değiştirir . Dillerini , törelerini , değerlerini , egemenliklerini , bağımsızlıklarını ve en sonunda da varlıklarını yitirmeyle yüz yüze kalırlar.. Geçmiş bunun pek çok örnekleriyle doludur. Türk ulusunun yurdu 780 000 km / kare , Türk ulusu da 80 milyon olarak bu toprakları yurt edinmiş ve üzerinde en azından 8000 yıldır yaşamaktadır.. Yaşadığımız yurt öyle bir yerde konuşlanmıştır ki, dünyanın en zor ve çetin koşullarını da bağrında barındırıyor.. Bu yüzden şöyle demişler “ Anadolu öyle bir kısraktı ki eğer binicisi iyi değilse üzerinden atar. “ Biz İngiltere gibi , Japonya gibi bir ada ülkesi değiliz . Biz Almanya , Amerika gibi doğal korunakları olan bir ülkede değiliz… Neredeyse acunun odak noktasındayız . Pergeli Ankara ya koyduğumuzda çizilen çember içinde yok ,yok … Gözü olanların gözleri yurdumuzda , amaçları olanların tuzakları yanı başımız da , daha ötesi bilinci sığ ve satın alınması kolay olanları da eklerseniz ateş çemberi içindeyiz… Yer altı kaynaklarımız çeşitli olsa da öyle gürül , gürül de değil .. Ayrıca bizim dışımızda bizden olan soydaşlarımız da var.. onlarda Türk ulusunun yüce ve güçlü olmalarını bekliyor, omuz veriyor ve izliyorlar.. Yükselecek güçlü bir Türkiye dünyanın çehresini olumlu yönde değiştirebilecek güçleri kendi içinde taşımaktadır. Türk ulusunun her bireyi “ulusuna tekin , özüne metin , düşmanına çetin “ bir anlayışla donanmak için daha bilgili , daha çalışkan , daha çok öğrenen , daha çok üreten , daha sevecen , ve daha hoşgörülü bir konuma gelmek ve hiçbir yabancının gölgesine sığınmadan, öz gücümüzle ,yabancıya güvenerek değil ! Önce kendi insanımıza güvenerek , kendimize yeter konuma gelmek zorundayız.. Bu bizim öz saygımızın , adam gibi yaşama isteğimizin , çocuklarımıza ve torunlarımıza erkin yurt bırakma zorunluluğumuzun tartışılmaz ve sarsılmaz gereğidir.. Bu bir borçtur , ödenir.. . www.bilimuygula.com bu düşünce ile küçük, ancak anlamlı bir adımla kurulmuştur.. Türk ulusuna kimse vize uygulayamaz , kimse iş buyuramaz , kimse aşağılayamaz , kimse işlerimize karışamaz , kimse işimize burnunu sokamaz , kimse efendilik taslayamaz…. Bunlar gücümüze gidiyor… Türk ulusu olarak bilimle dost olacağız , bilime katkıda bulunacağız… Ve çağdaş uygarlık orununda yerimizi alacağız…. Bunu tüm dünyanın yaptığı gibi biz de yüksek ruh ve bilimle başaracağız….
Ferit Baltacı 23 12 2015


ÜRETİM ,BİREYLERİ ÖZGÜR ULUSU BAĞIMSIZ YAPAR …

Yurdumuzda hemen her konuda üretim yapıldığını biliyoruz . Araba , uçak , makine , domates , elma , keçi , inek , hazır çorba , dondurma binlerce örnek sayabiliriz . Peki ! kaç tane markamız var ? Domates tohumunu nereden alıyoruz ? . Montofon benzeri bir inek ırkımız var mı ? Tofaş ın aslında İtalyan Fiat , BMC nin British Motor Corporation , Atak Dönerkanat ın İtalyan Agusta , Eskişehit ELMS lokomatifin Fransız Dögol olduğunu biliyoruz. Starking , Golden ,Jersey , Modial , Smith elmanın yanına Amasya nın dışında güçlü bir yerli tür koymamışız , ya da yok olmasına Mercedes – Man otobüs ,kamyonun karşısına Türk mühendisinin tasarlayıp göz yummuşuz . Tasarlayıp ürettiğimiz yerli bir motorumuz , arabamız , otobüsümüz , kamyonumuz yok…. Aslında markamız yok.. Ya da çok yetersiz , düşük düzeyde ..Niçin yok ? Çünkü, marka , bilim ister … Marka , ar-ge ister .. Marka , dünyada ki gelişmeleri Türkçe izleyecek KİTAP ÇEVİRİ KURUMU ister. Çok sayıda eğitilmiş adam ister. Bu tür kurumlar Rusya da , İtalya da ve her yerde var. Diğer dillerde yayınlanmış bilim kitaplarını kendi dillerine çevirerek, ana dili ile gelişen bilimi tüm ilgili çevreler öğrenebiliyor.. Söz gelimi Japonya da 1150 Bilgitay ( üniversite ) var , tümünün de eğitim dili Japonca . Türk gençleri İngilizce ile dış ülkelerin İngilizce basılmış yayınlar değirmenine su taşırken ,Türkçe bilim dili kitaplar artık bulunmuyor… Buradan marka çıkar mı ? Çıksa çıksa , teknik çevirmen çıkar. Yabancı yönetici buyruğunu Türkçeye çevirerek , Türk işçisine aktaran mühendisler ordusu çıkar... Tasarım ve üretim bilgisi , uygulama deneyimi öğretilmemiş binlerce teknikten uzak teknik adam..
Elimde var olan pek çoğu Türkçe teknik kitapları adım adım taratıp bu sanal oba da paylaşarak ,dileyenin karşılıksız indirebileceği bir işletim tutturmaya çalışıyorum.. Bu yapıya destek olmanızı dilerim . Nasıl derseniz ? Öncelikle bu bilgileri duyurarak , paylaşarak ve kendi bilgi dağarcığımız içinde bulunan ve ülkemiz için yararlı olabilecek ÜRETİM amaçlı her konuda ki bilgileri kitabı pdf biçiminde taratıp bu sanal obada paylaşarak .. Sunduğum kitapların yararlı olduğuna inanıyorum ve yıllarca sınadığım için biliyorum.. Pek çok teknik kitap güncelliğini uzun süre korur . Cıvata değişmez yalnızca üretim yöntemi değişir . Kopma gerilimi sayışımı hep kalıcıdır . Pİ sayısı gibi … Kuşkusuz her yeni bilginin hızlan öğrenilmesi ve öğretilmesi , yayılması Türk aydınını ödevi olmalıdır.
Yerli olanaklarla üretime soyunan Türk sanayicisinin bu bilgilere gerek duyduğunu içinde yaşayarak acıyla gördüm… Bu bilgilere Türkiye de bulunan Ford , Renault , Mercedes , Toyoto , MAN , Fiat gibi fabrikalarda çalışanların gerek duymadığını da biliyorum.. Çünkü bu bilgilerle tasarlanan ürünlerin iş emirleri, kendi dillerinde ve kendi standartlarıyla hazırlanmış olarak asıl merkezinden “ İŞ EMRİ “ olarak geliyor. Ülkemizin kalkınması ve güçlü bir ülke olarak yaşaması için üretim , üretimi yapmak için de bilgi olmazsa olmazların başında gelir... Bilgi içinde BİLİM… BİLİM , BİLİM… Metal mesleğinde tablolar . Otomatik cihazlar ve ölçme sistemleri . Sıcaklık ve kimyasal birleşimin ölçümü . Cihazların tasarımı ve kurulması , mekanik takımlar , aygıtlar , aletler . Güç hidroliği . Motorlu taşıt tekniği . Metal meslek bilgisi . Motorculukta metal tekniği , KE jetronik motorlar , Benzin püskürtmeli motorlar . ABS fren sistemi . Motor tasarımı . Motor parçaları hangi metalden yapılır. Otto motor çevrimi . Karbüratör , karaç , Diferansiyel , eşçekerlek . Sanayi elektroniği , Otomasyon , Robot tekniği , robotik , robot çeşitleri , robot yazılımı . pnömatik devrede arıza arama , pnömatik beceri geliştirme , pnömatik eğitimi , Temel pnömatik . Hidrolik arıza arama bilgisi . hidrolik arıza bulma beceri geliştirme ve öğretme . Endüstriyel hidrolik kontrol , sanayi akışkanları denetim , komuta . Elektrik ve radyasyon ölçümleri bu konularda ki bilgileri bilim uygula da bulabilirsiniz. Düzenli olarak yeni yerli yabancı kitaplar eklenecektir.
Ferit baltacı 26 12 2015
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam17
Toplam Ziyaret131918
Hava Durumu
Yerli Tasarım ve Üretimler
TÜRK ÜRETİM -EĞİTİM KURULUŞLARI


DUYURU = ÇEVRENİZ DE TÜRK TASARIM-

ÜRETİM - BİLİM - EĞİTİM ÜZERİNE ÇALIŞAN
KURULUŞLAR VARSA ONLARI BURADA KARŞI
LIKSIZ OLARAK TANITABİLİRİZ.GÖNDERİNİZ
YAYINLAYALIM .

1- BMS AMBALAJ  www.bmsambalaj.com 
Özel donanım , aygıt , düzenek tasarlar üretir.2- TELMEK A.Ş. olarak ATC Sistemleri için son
teknoloji ürünü konsollar üretmekteyiz. Tasarım
sürecinin her aşamasında, Ar-Ge mühendislerimiz
müşteri taleplerine odaklanan konsolu modelliyor.
Modellenmiş tasarımlar CNC tezgahlarda deneyimli
operatörlerin ve programların yardımıyla üretilmek
tedir. https://www.telmek.com/tr/anasayfa.html

3-ODAK LİMİTÖR
1986 yılında ODAK ve Limitor tescilli markalarımız ile
Aktüatör İmalatcısı olarak kapılarımızı açtığımız günden
beri vana Aktüatörleri ve kontrol vanaları imalatı
yapmaktayız. Üstün kaliteli hizmet ve ürün yelpazesinin
içinde; Aktüatörlü flanşlı tip Kelebek Vanalar, Aktüatörlü
Kanal Kapakları (Penstoklar), Aktüatörlü Egzost damperleri
(Klapeler), 3-Yollu/Tek ve Çift Sitli Kontrol vanaları bulunur.
Vana Grubumuz ODAK, Aktüatör Grubumuz ise LİMİTOR
tescilli markalarımız ile gururla yerlİ olarak üretim
yapmaktayız.   https://limitor.com.tr/index.php


4-ARI FARMA  www.arifarma.com 
 Türkiye de ARI ürünleri konusunda ileri düzeyde ve pek
çokçeşitte yerli üretim yapan kuruluş Ankara da yıllardır
etkinve güvenveren AR-GE çalışmasını  nitelikli üretimini
sürdürmektedir.

5- KILIÇ MAKİNE 1992 yılından bu yana Ankara da yan  
sanayi olarak çalışan kuruluş 2022 yılında Türkiye de 
üretilmeyen havalı somun- vida sökme / sıkma tabancası
üretimine başladı... wwwkilicmakine.com

6- ELMES  ELEKTRONİK  - 21. Cad. 1402 Sok. No: 6
İvedik OSB/ Ankara/ Hamdi AK 512 6219593

7- KBT = Endüstriyel makina sektörünün tamamında
kullanılan; Nadir   ONAY

Makina bıçakları, Sıyırıcı bıçaklar, Özel kesici aletler,
Kesici takımlar, Kesme kalıpları, Dönerek kesme bıçakları,
Dairesel bıçaklar, Giyotin bıçaklar, Dişli testere bıçakları,
Jilet, Bant şerit bıçakları, Paslanmaz ve karbon çeliği bıçakları,
Tekstil bıçakları, Kağıt ve ambalaj-paketleme bıçakalrı,
Gıda kesme bıçakları, Plastik kesme bıçakları, Medikal
bıçaklar olmak üzere her sektör ve kuruluşa ait
endüstriyel makina bıçakları imalatları yapılmaktadır.8-  DÖRTEL METAL   2000 yılında girişimci teknik öğretmenlerin
bir araya gelmesiyle Ostim 'de faaliyetine başlamıştır. Villa ve
konut İmalatı konusunda çok başarılı inşaat firmaları ile yaptığı
ortak ferforje tasarımları ve uygulamalarında kendisini ispat etmiştir.
Tek . Öğr.  Sırrı  TÜRMEN 
9- Seydali ŞENER  =  MELTA ENERJİ 1930. Sok.
No : 4 / 53 OSTİM - ANK.
melta55@hotmail.com   - 0 532 431 02 09  
ÜRETİM =
1- SERAMİK KURUTMA FIRINI 
2- 170 C° LİK T6 GERİLİM ALMA FIRINI 
3- 600 C° LİK T4 ÇAN TİPİ ALÜMİNYUM  SERTLEŞTİRME FIRINI
4- 600 C° LİK  ÇELİK ISIL İŞLEM FIRINI